Dale vgs haust

Foto: Mari Kyrkjebø

Påminning om skuleskyss

Det ikkje er ordning med fleksibel skuleskyss om morgonen. Elevar skal reise til skulen med den ruta som er skuleruta, eller så skal dei betale.

Vi har fått melding frå transportørane om at det kjem elevar som vil reise med ein seinare buss. Sjåføren gjere som han har fått beskjed om - krev betaling. Det fører til stadige diskusjonar på bussane mellom elev og sjåfør.

Dette til ortientering.