Nyhende

Foto/illustrasjon av jordklode som litt i hender.

Skulane deltek i norgesmeisterskap i klima

19. september 2019

Nesten alle dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane har meldt seg på noregsmeisterskapen i klima i januar 2020. Målet er at elevar og lærarar skal sjå klimaeffekten av personlege handlingar.

Les meir ›

Marin karrieredag i Nordfjord

17. september 2019

220 elevar, studentar og lærarar møtte 27 bedrifter og organisasjonar i Nordfjordhallen 12. september. Tema var havbruk og fiskeri, målet var rekruttering og opplysing.

Les meir ›

Lærlingsamlingar 2019

16. september 2019

Fylkeskommunen inviterer lærlingar og lærekandidatar som har teikna lærekontrakt i 2019 til lærlingsamling for å ta opp aktuelle tema for læretida.

Les meir ›