Dale vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Oppfølgingstenesta (OT)

Oppfølgingstenesta (OT)

Den som har ansvar for oppfølgingstenesta (OT) for elevar i regionen vår, er Roger Kløvtveit. 

Oppfølgingstenesta (OT) arbeider for at ungdom skal få tilbod om opplæring, arbeid eller anna sysselsetting. Vi gir derfor utdannings- og yrkesrettleiing. OT er ein del av Rettleiingstenesta i Vestland fylkeskommune.

For å ha rett til våre tenester, må du ha rett til vidaregåande opplæring og vere mellom 16 og 21 år. I tillegg må eitt av desse punkta passe for deg inneverande skuleår:

  • Du har takka nei til offentleg skuletilbod
  • Du tar ut eit venteår eller eit friår
  • Du har ikkje søkt om skuleplass eller i eit læreforhold

Dersom du er i ein slik situasjon, vil vi gjerne at du tar kontakt. 

Kontaktinformasjon:
Roger Kløvtveit
roger.klovtveit@vlfk.no
958 34 359