Dale vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Oppfølgingstenesta (OT)

Oppfølgingstenesta (OT)

Den som har ansvar for oppfølgingstenesta (OT) ved Dale vgs er Rolf Kleiven. Han har spesielt ansvar for ungdomar med heimeadresse Askvoll, Fjaler og Hyllestad. Han vil i tillegg gje elevar frå andre kommunar hjelp til å kome i kontakt med "sin" OT-koordinator.

Oppfølgingstenesta er for deg mellom 16 og 20 år som: 

  • ikkje har skule- eller læreplass i vidaregåande opplæring 
  • ikkje tek imot skule- eller læreplass 
  • ikkje er i varig arbeid 
  • sluttar på skulen i løpet av skuleåret, eller avbryt lærekontrakten 

Kva kan Oppfølgingstenesta gjere for deg ?

I samarbeid med vidaregåande skular og NAV kan OT gje råd om opplæring/arbeid. OT kan mellom anna hjelpe deg med:

  • praksisplass (arbeid) 
  • delkursplass 
  • kombinasjon skule/arbeid 
  • ordinær skuleplass 
  • plass på ulike kurs 

På sidene til Sogn og Fjordane fylkeskommune finn du ei brosjyre som fortel meir om oppfølgingstenesta (PDF).

Kontakt

Rolf Kleiven
OT-koordinator
rolf.kleiven@sfj.no
57 63 70 05
415 30 772