Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Kontrollutvalet

01.04.2019 kl. 10:00 - 00:00
Fylkeshuset, Hermansverk

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Kontrollutvalet den 01.04.2019
Godkjenning av møteprotokoll 1. april 2019
Saksliste - Møte i Kontrollutvalet den 01.04.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
14/2019 Forvaltningsrevisjon HMT og inkluderande arbeidsliv - Rapport Vis (1) Vis
15/2019 Trivselshagen IKS - Forvaltningsrevisjon - bestilling Vis (2) Vis
16/2019 Forvaltningsrevisjon - forlenging av avtale Vis
17/2019 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 1. april 2019 Vis (6) Vis
18/2019 Særskild godtgjersle Vis
19/2019 Høyring - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift Vis (2) Vis
20/2019 Årsmelding 2018 - Kontrollutvalet Vis (1) Vis
21/2019 Status oppfølging av forvaltningsrevisjon 1. april 2019 Vis (1) Vis
22/2019 Oppfølgingsliste 2 - 2019 Vis (1) Vis
23/2019 Kontroll av møtebøker frå fellesnemnda Vis (2) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568