Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for samferdsle

01.10.2019 kl. 08:30 - 00:00
Aurland kommune, Vatnahalsen

Møtedokument
Svar - Møtebok til godkjenning
Svar - Møtebok til godkjenning
Svar - Møtebok til godkjenning
Svar - Møtebok til godkjenning
Svar - Møtebok til godkjenning
Saksliste - Møte i Hovudutval for samferdsle den 01.10.2019
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for samferdsle den 01.10.2019
Svar - Møtebok til godkjenning
Svar - Møtebok til godkjenning
Svar - Møtebok til godkjenning
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
28/2019 Tilrettelegging av drosjer for rullestol 2019 Vis
29/2019 Dispensasjon etter yrkestransportlova § 21 - løyvefritak for småskala turistverksemd. Vis (4) Vis
30/2019 Rutekjøpssak 2020 Vis (2) Vis
31/2019 Forskottering av fylkesvegprosjekt - gang- og sykkelveg fv. 60 Loen - Solvik/Rake. Vis (11) Vis
32/2019 Tertialrapport 2/19 Vis (18) Vis Vis (2)
33/2019 Skriv og meldingar - hovudutval for samferdsle 01.10.2019 Vis (6)

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568