Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

25.11.2019 kl. 10:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Innkalling til møte i fylkesutvalet 25. november 2019
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 25. november 2019
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 25. november 2019
Godkjenning møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 25. november 2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
96/2019 Nominering av styremedlemer til Sogn og Fjordane Holding AS Vis (1) Vis Vis (1)
97/2019 Høyring - NOU 2019:16 Skattlegging av vasskraftverk Vis
98/2019 Namn på ny tunnel, fv. 53 Ljoteli Vis
99/2019 Fråvik fv. 609 Rivedal i Askvoll kommune - fråvik frå krav til sikt i kryss Vis
100/2019 Fv. 5442 Krokevasselva bru i Høyanger kommune, fråvik frå krav til parallelt rekkverk Vis
101/2019 Områdegjennomgang av det næringsretta verkemiddelapparatet Vis (2) Vis
102/2019 Ansvarleg lån til Opplæringsfartøy AS - utviding av låneavtale Vis (5) Vis
103/2019 Endringar i budsjettet for 2019 Vis (5) Vis
104/2019 Ny sak frå minsak.no: Økonomisk støtte til biomedisinsk forsking på ME Vis
105/2019 Skriv og meldingar fylkesutvalet 25. november 2019. Vis (30) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568