Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

02.10.2019 kl. 10:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna - evt, møterom Åskora

Møtedokument
Innkalling til møte i fylkesutvalet 2. oktober 2019
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 2. oktober 2019
Godkjenning møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 2. oktober 2019
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 2. oktober 2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
73/2019 Tildeling 2019 MAREKO (Marint Rekrutterings- og kompetansehevingsfond) Vis (4) Vis
74/2019 Endring av vedtektene til Stiftinga Sogn og Fjordane Næringsutvikling Vis (3) Vis
75/2019 Endring av vedtektene til Stiftinga Innvik Næringsutvikling Vis (2) Vis
76/2019 Skiping av IT-forum Vest Vis
77/2019 Avvikling av Sogn og Fjordane Revisjon IKS Vis (1) Vis
78/2019 Sogn og Fjordane fylkeskommune sin eigarskap i Sogn og Fjordane Energi AS - justering av aksjonæravtale, vedtekter og gåvebrev Vis (3) Vis
79/2019 Eigarmelding 2019 Vis (1) Vis
80/2019 Årdal - Kommuneplan for Årdal kommune 2019 - 2030 - samfunnsdelen Vis (3) Vis
81/2019 Revisjon av Regional planføresegn om lokalisering av handel og kjøpesenter - endeleg vedtak Vis (2) Vis
82/2019 Overføring av Astrupkunst Vis (6) Vis Vis (1)
83/2019 NTP 2022-2033, teknologi og framtidas transportinfrastruktur, fråsegn Vis (1) Vis
84/2019 Fv. 303 Seimsdalstunnelen - søknad om fråvik frå krav til storleik på teknisk rom Vis Vis (1)
85/2019 Forskottering av fylkesvegprosjekt - gang- og sykkelveg fv. 60 Loen - Solvik/Rake. Vis (11) Vis Vis (1)
86/2019 Dispensasjon etter yrkestransportlova § 21 - løyvefritak for småskala turistverksemd. Vis (4) Vis Vis (1)
87/2019 Søknad om tilleggsløyving - ny veg til Skipavika i Gulen kommune Vis (2) Vis
88/2019 Nynorskhuset i Førde - Sogn og Fjordane teater si vidare deltaking Vis (7) Vis Vis (1)
89/2019 Ansvarleg lån til Opplæringsfartøy AS - utviding av låneavtale Vis (3) Vis
90/2019 Mineralråd Vis (2) Vis Vis (1)
91/2019 Tertialrapport 2/19 Vis (18) Vis Vis (3)
92/2019 Skriv og meldingar fylkesutvalet 2. oktober 2019. Vis (23) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568