Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkestinget

04.06.2019 kl. 10:00 - 00:00
Førde - Scandic Sunnfjord Hotel og Spa

Møtedokument
Saksliste - Møte i fylkestinget 4. og 5. juni 2019
Innkalling til møte i fylkestinget 4. og 5. juni 2019
Program - fylkestinget si samling på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa i Førde 3. til 5. juni 2019
Møteprotokoll - Møte i fylkestinget 4. og 5. juni 2019
Godkjenning møteprotokoll - Møte i fylkestinget 4. og 5. juni 2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
17/2019 Desisjon av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2018 Vis (1) Vis
18/2019 Selskapskontroll av VIGO IKS - rapport Vis (3) Vis
19/2019 Fylkesvåpen for Vestland fylkeskommune Vis (3) Vis
20/2019 Samarbeidsavtale om Distriktsmusikarordninga Vis (1) Vis
21/2019 Mobbeombod for barnehage og grunnskule - forlenging av ordninga Vis (1) Vis
22/2019 Vitensenter - fylkeskommunal bruk Vis (4) Vis Vis (2)
23/2019 Oppfølging av FT sak 25/16 - Arealbehov ved tannklinikkane i Florø og Sogndal Vis (2) Vis Vis (1)
24/2019 Fv. 303 Seimsdalstunnelen - kostnadsoverslag Vis Vis (2)
25/2019 Innføring av takst for nullutsleppskøyretøy - Førdepakken Vis (1) Vis Vis (1)
26/2019 Kjøp av rutetenester med båt frå 1. mai 2022 - ekstra utgreiing Vis Vis (2)
27/2019 Søknad om finansiell deltaking i nytt hurtigbåttilbod mellom Florø Smørhamn Måløy Vis (2) Vis Vis (2)
28/2019 Ferjeavløysing Ytre Steinsund bru - stadfesting av vedtak Vis Vis (2)
29/2019 Rekneskap 2018 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (2) Vis Vis (1)
30/2019 Årsrapport 2018 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis Vis (4)
31/2019 Tertialrapport 1/2019 Vis (23) Vis Vis (4)
32/2019 Årsmelding skuleåret 2018/2019 Mobbeombodet i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis
33/2019 Årsmelding skuleåret 2018/2019 Elev- og lærlingombodet Vis (1) Vis
34/2019 Fylkestinget sitt årlege møte med Sogn og Fjordane Energi AS Vis
35/2019 Sogn og Fjordane fylkeskommune sin eigarskap i Sogn og Fjordane Energi AS - fordeling av aksjar i Sogn og Fjordane Holding AS på kommunane Vis (5) Vis Vis (1)
36/2019 Saman for ei meir rettferdig nettleige Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568