Dale vidaregåande skule
OD-plakat

OD 2017

OD 2017 støttar Naturvernforbundet og Natur og Ungdom sine utdanningsprosjekt midt i verdas største oljekatastrofe i Nigeria.

OD ved Dale vgs er i år 23.oktober. 

Minsteprisen for eit dagsverk er kr 400, -.

Korleis betale: Gå inn på www.betale.od.no.

Arbeidsgjevarar kan betale med vipps, kort og faktura.  Privatpersonar kan betale med vipps og kort.

Arbeidsgjevar fyller inn informasjon om seg sjølv, eleven sitt namn, klasse og skule, og vel ønskt betalingsmåte.  Når betaling er gjort, får ein kvittering med eit referansenummer. Referansenummeret skriv ein på eleven sitt arbeidskort som bevis på at eleven har motteke digital betaling for dagsverket.

Ein kan og betale kontant.  Beløpet skriv ein på eleven sitt arbeidskort.

Les meir om prosjektet på www.vieralleoljebarn.no