Dale vidaregåande skule
lånekassen logo

Tilleggslån pga korona?

18. mai 2020

Studentar og elevar som har hatt nedgang i inntekta på grunn av koronasituasjonen i heile eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020 kan ha rett til eit tilleggslån. Les meir her.

Volontørar 2019 2020

Vg2 helsearbeiderfag har frivillig arbeid på timeplanen

13. mai 2020

Les meir om klassen sitt besøk til Fjaler frivilligsentral her.

Dronebilde av Dale vgs

Opning av heile skulen etter koronastenging

07. mai 2020

Frå og med måndag 11.05.20 opnar Dale vgs opp att for alle elevar! Detaljert informasjon finn du her. Vi ser fram til å ha alle tilbake på skulen!

Tomt eksamenslokale

Alle eksamenar er avlyst

No vert det fullt fokus på standpunktkarakterane resten av skuleåret

27. april 2020
Dronebilde av Dale vgs

Helsing frå rektor!

Dale vgs er stengt pga. korona

30. mars 2020
Foto: pixabay

Mellombels endring på forskrift om dokumentert fråvær

04. mars 2020

Krav om legeerklæring fell vekk, resten av skuleåret er det nok med eigenmelding. Les meir her.

Foto: Folkehelseinstituttet

Informasjon til barn og unge om koronaviruset

Sjå Helsedirektoratet sin informasjonsfilm om koronaviruset.

04. mars 2020