Dale vidaregåande skule
Ny servicetelefon for vaksne

Skermedump

Ny teneste for vaksne som ynskjer rettleiing om opplæring

Fylkeskommunen har opna ein servicetelefon for vaksne over 25 år som ynskjer rettleiing om opplæring, kompetanse og karriere.