Dale vidaregåande skule
Hans Inge Fagervik syng.

Foto: Iren Løseth

Musikalsk rusførebygging

Hans Inge Fagervik song og fortalde om rusproblematikk.

Heile skulen var fredag samla til konsert i auditoriet. Her song og fortalde artisten Hans Inge Fagervik om rusproblematikk. Bodskapen hans var tydeleg og fint akkompagnert av visesong.