Dale vgs inngang

Dale vgs inngang

Munnleg eksamen er avlyst

Munnleg eksamen for elevar er avlyst. Privatisteksamenar går som normalt.