Miljøkoordinatortenesta

Miljøkoordinatorane ved dei vidaregåande skulane skal i hovudsak drive førebyggjande, kontaktskapande og sosialpedagogisk arbeid.

Førebyggjande arbeid

  • ta initiativ til og fremje tiltak som aukar trivsel og styrkar miljøet ved skulen
  • ha særleg søkelyset retta mot tiltak som motverkar mobbing, vald, rasisme og rusmiddelbruk

Kontaktskapande arbeid

  • skape best mogeleg kontakt mellom elevane og skulen
  • stimulere til aktiv deltaking i skulesamfunnet
  • stimulere til elevengasjement i opplæringa

Sosialpedagogisk arbeid

  • hjelpe elevar til å finne seg til rette på skulen
  • yte hjelp til elevar som har personlege vanskar, sosiale vanskar

Miljøkoordinatorar ved dei vidaregåande skulane

Skule Miljøkoordinator(ar) Telefon
Dale vidaregåande skule Trude-Mari Boge 413 39 930
Iren Løseth 482 20 640
Eid vidaregåande skule Hilde-Kristin G. Nord 481 48 098
Firda vidaregåande skule Liv Holvik 415 30 631
Flora vidaregåande skule Nancy Ochoa 465 18 241
Hafstad vidaregåande skule Ane Østby Birkeland 416 24 572
Høyanger vidaregåande skule Vigdis Olsen 986 68 690
Alex Ek 406 24 979
Mo og Øyrane vidaregåande skule Tove Nedrebø 415 30 913
Måløy vidaregåande skule

Inga Bjørneset

Anne Grete G. Nygård

969 42 528

969 42 529

Sogndal vidaregåande skule Charlotte Alme Bringe 911 74 914
Ralph Krüger 415 30 600
Line Aune Narvestad 482 16 899
Stryn vidaregåande skule Therese Dispen 415 30 797
Årdal vidaregåande skule Helge Øren 905 11 071

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00