Dale vidaregåande skule
Foto: pixabay

Foto: pixabay

Mellombels endring på forskrift om dokumentert fråvær

Krav om legeerklæring fell vekk, resten av skuleåret er det nok med eigenmelding. Les meir her.

Ut skuleåret vil elevar som har fråvær av helsegrunnar, sleppe å gå til fastlegen for å få dokumentert fråværet. Den midlertidige forskriftsendringa går ut på at elevar som har fråvær av helsegrunnar kan bruke eigenmelding dersom dei er over 18 år, eller få stadfesting frå foreldre dersom dei er yngre. 

Les heile pressemeldinga frå regjeringa her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fravarsgrensen-endres-som-folger-av-koronaviruset/id2692354/