Dale vidaregåande skule
Elevar i VHOA øver seg på å måle blodsukker.

Foto: Leikny Dale

Lærevillige vaksne

Konsentrerte og motiverte elevar førebur seg til eksamen.

Dale vidaregåande skule har opplæring i helsefagarbeidar for vaksne. Elevane her er på skulen tre dagar i veka og er utplasserte dei to andre dagane.

For tida øver dei seg til eksamen. På biletet over har dei helsefremjande arbeid. Her jobbar elevane med hormonsystemet som tema, og dei øver seg på å måle blodsukkeret til pasientar.