Dale vidaregåande skule
Dale vgs inngang

Dale vgs inngang

Koronatiltak januar 2021

Heimeskule med digital undervisning etter ordinær timeplan måndag 04.01.2021. Info til elevar gitt på teams i forkant. Frå og med tysdag 05.01. fysisk frammøte på skulen som vanleg.

Frå Utdanningsdirektoratet 03.01.2021

Alle landets ungdomsskoler og videregående skoler bør gå over til rødt nivå

For å begrense økning i smitten i januar har regjeringen besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler bør gå over til rødt nivå uavhengig av det lokale smittenivået.

Tiltaket gjelder fra mandag 4. januar 2021 og foreløpig fram til mandag 18. januar.

Kommuner med høyt smittepress
Kommuner med mye smitte bør vurdere om barneskoler også skal gå over til rødt nivå. Det er lokale helsemyndigheter som avgjør om barneskoler skal gå over til rødt nivå. Dette bør skje i samråd med lokale utdanningsmyndigheter.

Bakgrunnen for at regjeringen nå innfører strengere tiltak, er frykt for at det har vært økt smitte gjennom juleferien. For å hindre smittespredning og at smitten kommer ut av kontroll, blir det innført strengere nasjonale tiltak i en begrenset periode.

Les mer om hvilke smitteverntiltak skoler skal følge.  

Skulen nyttar måndag 04.01. til å organisere pultar/stolar med minst éin meter avstand i alle klasserom. Kvar elev skal nytte ein fast pult med namn. Kantina reserverer vi til 3PÅA måndag-torsdag, då dei ikkje kan ta lunsjen sin på auditoriet som skal vere det faste klasserommet for dei i denne perioden. Dei andre klassane tar lunsjen i klasserommet eller i fellesarealet utanfor klasserom. Alle kan framleis handle i kantina. Det blir laga ein eigen plan for bruk av kantina på fredagane.

Raudt nivå:

NB! Avstandskravet gjeld no også innanfor klassen/gruppa. Viktig at alle elevar og lærarar tar ansvar for å halde minst éin meter avstand, også til venner og klassekameratar.

Busskapasiteten blir ikkje utvida. Det betyr at ein må vere så forsiktig som ein kan, gjerne bruke maske/bøff og helst sitje i lag med nærmaste venn/søsken. Info frå fylkeskommunen:

På reiser under ein time kan elevar sitje saman skulder-til-skulder (uavhengig av kohortar), men ein bør unngå kontakt ansikt-til-ansikt på reiser. Dette gjeld både for skoleskyss utført med buss og med drosje.

Sitjeplassar skal prioriterast framfor ståplassar på buss. Dette inneber at elevar bør sitje saman skulder-til-skulder framfor å stå, så lenge det er tilgjengelege sitjeplassar.

Elevar skal ikkje reise med skuleskyssen ved mistanke om smitte, eller milde sjukdomssymptom