Dale vidaregåande skule/Elev og føresett/Reglar og rutinar/Fråvær/Kontakt skulen ved fråvær

Meld frå om fråvær

Eleven skal melde frå om fråvær frå første fråværsdag, og varsle kontaktlærar eller faglærar dersom ho eller han må forlate opplæringa i løpet av skuledagen.

Hovudpunkta i fråværsreglementet for dei vidaregåande skulane er:

1

Eleven skal møte presis til opplæringa

2

Eleven skal melde frå til kontaktlærar/faglærar dersom han/ho må forlate opplæringa i løpet av skuledagen

3

Eleven skal melde frå om fråvær frå første fråværsdag.