Dale vidaregåande skule
Framside hospitering

Sjå bilete frå hospiteringsveka.

Kjekke hospiteringsdagar

Til saman 115 elevar frå ungdomsskulane i HAFS og Gaular var på besøk på skulen under hospiteringsveka. Dei fekk vere med i den ordinære undervisninga ved skulen, både i klasserommet og i verkstad. Kjekke ungdommar som vi håpar å sjå igjen som elevar ved Dale vgs til hausten! 

Auditoriet.jpg

Kalsserommet2.jpg

Klasserommet.jpg

Stolleiken.jpg

Stian.jpg

 

Mat2.jpg

Kantina.jpg

Kantina2.jpg

Mat.jpg

Biljard.jpg