Dale vidaregåande skule
Dale vgs haust

Foto: Mari Kyrkjebø

Karrieremesse 5. februar

Her finn du oversikt over seminarprogrammet.

09.45-10.15

PECOM OG IDRETT

v/ Jonny Pedersen og Kjerstin Solås

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

-etter grunnskule og vidaregåande opplæring

10.25-10.55

KARRIEREVEGAR HEIM

v/ Bjørn og Kristin

NHO-framtidsperspektiv

v/ Magnus B. Nygaard

11.05-11.35

Mogelegheiter i havbruksnæringa

v/ Lina Branaas Utne

Digitalt havbruk og berekraftig matproduksjon - distrikta treng DEG !

v/ Asbjørn Løland

PAUSE I FJALERHALLEN

12.20-12.50

        PECOM OG IDRETT

v/ Jonny Pedersen og Kjerstin Solås

Mogelegheiter i havbruksnæringa

v/ Lina Braanaas Utne

13.00-13.30

Digitalt havbruk og berekraftig matproduksjon - distrikta treng DEG !

v/ Asbjørn Løland

KARRIEREVEGAR HEIM

v/ Bjørn og Kristin

13.40-14.10

NHO-framtidsperspektiv

v/ Magnus B. Nygaard

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

-etter grunnskule og vidaregåande opplæring