Dale vidaregåande skule/Om oss/Prosjekt og satsingar/Internasjonalisering
Båten Beinur ved verft i Skagen.

Beinur til kai ved verft i Skagen. Foto: Svein Magne Myklebust.

Internasjonalisering

I 2014 gjennomførte Dale vgs for første gong internasjonaliseringsprosjekt på yrkesfag. Prosjektet heiter Arbeidsutplassering og er organisert gjennom Erasmus +.

Sidan har vi kvart år sendt ut elevar frå Vg2 TIP til to veker i Skagen/Danmark og elevar frå Vg2 helsearbeidarfag til tre veker i London/England. Elevane kjem heim med mange nye erfaringar og har fått utvida horisonten sin både når det gjeld kulturaspektet og når det gjeld kunnskap innanfor fagfelta sine.