Dale vidaregåande skule
søkarhandbok

Inntak skuleåret 2020-21

Første inntak er 8. juli med svarfrist 22. juli

Andre inntak er 29. juli med svarfrist 5. august

Tredje inntak er 10. august og du svarer ja til plassen ved å møte opp første skuledag.

Du kan legge inn eit førehandssvar på vigo.no fram til 30. juni. Dersom du vil endre dette førehandssvaret kan du gjere det før svarfristen går ut.

Du kan lese meir om inntaket i Søkjarhandboka 2020.