Dale vidaregåande skule
Pengar

Foto: KaVass(Flickr)/Creative Commons

Informasjon til elevar frå lånekassen

Elevar som har fått skuleplass og takka ja til den, kan søkje om støtte no. Dei fleste elevar i vidaregåande skule får tilbod om skuleplass i juli. Lærlingar kan søkje når dei har fått godkjent lærekontrakt.

Elevar som står på venteliste kan søkje 1. august

Elever som ikkje kom inn på førsteinntaket må vente med å søkje til 1. august, og helst til dei er sikre på kva for skule dei skal gå på. Då slepp dei å søkje på nytt dersom dei ombestemmer seg. Om ein elev sender inn fleire søknader, kan saksbehandlingstida bli lengre.

For elever på videregående

Informasjon om stipend til elever på videregående

Endringer i Lånekassens regler fra 2017–2018