image0000001 2

Industriteknologiklassen til Danmark

Sjå bilete frå turen her!

2ITA var til Danmark i mars, saman med faglærarane Ingolf og Magne. Kvart år deltek ein klasse frå Dale VGS på internasjonalisering i to veker i samband med utvekslingsprogrammet Erasmus.  I år gjekk turen til EUC syd, den største vidaregåande skulen i Sønderborg. Elevane budde på internatet på skulen, og fekk svært god undervisning av faglærarar ved skulen. Reisa i år vart avbroten av Korona etter ei veke, men det vart likevel ein minneverdig tur for både elevar og lærarar. Vel heime heldt dei ein presentasjon for faglærararar innan norsk, samfunnsfag og engelsk, som eit prosjekt innan yrkesretting av allmennfag. 
 
Her er nokre bilete frå turen!
 
image000000 1.jpg
image000000 2.jpg
image000000 3.jpg
image000000.jpg
image0000001.jpg