IKT og ressursar

Treng du brukarhjelp så har IKT kontor i 2.etg.

Kontakt

IKT-Hjelp for tilsette
e-post: hjelp@vlfk.no

Tlf: 53 00 13 33
Nettadresse: hjelp.vlfk.no

IKT-Hjelp for elevar
Nettadresse: elevhjelp.vlfk.no

PC/Mac kjøpt av Atea
Atea helpdesk 22 09 50 30
Send epost til elevpc.vest@atea.no