Dale vidaregåande skule/Elev og føresett/IKT og ressursar

IKT og ressursar

For elevar som trenger hjelp og støtte er vår virtuelle assistent tilgjengeleg 24/7 på skoleportalen.no og vestlandfylke.no. Det er og mogeleg å få brukarhjelp på IKT kontor i 2.etg

Kontakt

IKT-Hjelp for tilsette
E-post: hjelp@vlfk.no

Tlf: 53 00 13 33
Nettadresse: hjelp.vlfk.no

IKT-Hjelp for elevar
Nettadresse: elevhjelp.vlfk.no

PC/Mac kjøpt av Atea (-2019)
Tlf: 22 09 50 30
E-post elevpc.vest@atea.no

PC/Mac kjøpt av Komplett (2020)
Tlf: 33 00 51 00
E-post:
elevpc@komplettbedrift.no