Dale vidaregåande skule
Elevtreff

Foto: Iren Løseth

Hybelbuartreff

Hybelbuartreff med info, pizza og is i regi av miljøkoordinator Iren og med hjelp av elevmentorar.

 Vi håper hybelbuarane finn seg godt til rette i Dale og at dei nyttar seg av Open skule.