Hybel

Kontakt miljøkoordinator Iren Løseth om du er på jakt etter hybel i nærleiken av skulen.

Kontakt

Sentralbord
57 63 70 00
postmottak.dalevgs@sfj.no

Dokument