Dale vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Hybel – leige og rettar

Hybel

Kontakt miljøkoordinator Iren Løseth om du er på jakt etter hybel i nærleiken av skulen.

Kontakt

Sentralbord
57 63 70 00
postmottak.dalevgs@vlfk.no

Dokument