Dale vidaregåande skule
Dale vgs vinter

Husk å søkje om stipend

Elevar må søkje før 15. november viss dei vil ha stønad frå Lånekassen for haustsemesteret 2017. Fristen gjeld for elever som ikkje allereie har søkt om stønad for hausten. 

 

Alle elevar med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend. Du får stipendet uansett kor mykje  foreldrene dine tener, men du må søkje for å få det. Har du allereie fått stipend, treng du ikke å søkje på nytt.

Det er ein felles søknad for stipend og lån, som du finn på www.lanekassen.no/soknader.