Utsida av Dale vgs.

Hugs søknadsfristen til lånekassen

Søknadsfristen om utdanningsstøtte er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.