Lånekassen

Lånekassen

Hugs å søke om stipend

Søk innan 15. november dersom du vil ha stipend frå Lånekassen for haustsemesteret 2020.

Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring har rett til utstyrsstipend. Du får stipendet uavhengig av kor mykje foreldra dine tener, men du må søke for å få det.  Har du allereie fått stipend, treng du ikkje å søke på nytt.  

Her får du oversikt over kor mykje stipend du kan få. Du kan også finne lenke til søknaden på denne sida