Dale vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Helsetenesta

Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiar Elin Heggheim Møller er på skulen kvar onsdag klokka 09.00 – 15.00. Du finn kontoret hennar på sida av auditoriet, forbi klasserom 13, sjå skilting på veggen.

  • Avtalte timar i tidsrommet 09.00 – 12.15
  • «Opa dør» (ingen timebestilling) i tidsrommet 12.45 – 15.00

Kontakt

Elin Heggheim Møller
Helsesjukepleiar
Elin.Heggheim.Moller@fjaler.kommune.no
57 73 81 22  /  40 41 57 35