Helsearbeidarfag for vaksne minoritetsspråklege

Hausten 2017 starta Dale vgs opp ei gruppe for vaksne minoritetsspråklege som ønskjer å bli helsefagarbeidarar. Første året har ein to dagar i veka på skulen og tre dagar utplassering på sjukeheimar. Andre året går ein tre dagar i veka på skulen og har to dagar arbeidsutplassering. Den tverrfaglege prøva følgjer etter det andre året. Tredje året har ein dei teoretiske fellesfaga på skulen. Det fjerde året er utelukkande praktisk arbeid.