Dale vidaregåande skule
17.mai-feiring

17.mai-feiring

Heimeskule ut veka

Heimeskule denne veka pga. covid 19-smitte

Smittesituasjonen tilseier at vi må gå over til digital undervisning dei neste dagane, altså frå og med i morgon tysdag til og med fredag 21. mai. Vi har bra oversikt over situasjonen, men avventar svar på testar.

Familien/husstanden til dei som no er testa, skal vere i ventekarantene inntil ein har fått negativt testresultat.

Viser elles til løpande informasjon for elevar/tilsette på teams.

Trass i at 17. mai 2021 blei spesiell for oss, ønskjer eg alle ein flott dag vidare!

Helsing rektor.