Dale vidaregåande skule
Stor innsats på aktivitetsdagen

Stor innsats på aktivitetsdagen

God innsats på aktivitetsdagen

I mangel av stabilt sommarver vart aktivitetsdagen for 1 STA, 1 TPA og 1 HOA avvikla i Fjalerhallen torsdag. Det la så visst ingen dempar på innsatsen til elevane. Turneringsspel i bandy og fotball først, så volleyball. Stian laga oppsettet; Idar hadde ansvar for avviklinga. Det måtte jo gå bra. Her var det berre vinnarar.