Dale vidaregåande skule/Elev og føresett/IKT og ressursar/Foreldretilgang til fråvær og karakterar

Foreldrepålogging i SkuleArena

No kan føresette til elevar ved skulen logge seg inn i SkuleArena for å følgje med fråvær og liknande. Oppskrifta på korleis du gjer det finn du i fila til høgre.

Merk: Føresette til myndige elevar kan ikkje gjere dette utan løyve frå eleven.