Dale vidaregåande skule
Dale vgs haust

Foto: Mari Kyrkjebø

Foreldremøte hausten 2018 for VG1

Auditoriet på Dale vgs den 28.08.2018, kl. 17.30 – 19.30.

Program:

Fellesinfo v/rektor
Miljøkoordinator og rådgjevar presenterer seg
Epedagog viser demo for SkoleArena
Kontaktlærarane presenterer seg
1STA-foreldra frå info om P-/T-matematikk

Kontaktlærarane tek med foreldra til det faste klasserommet og fortel kort om arbeidsmåtar etc.
Omvisning på skulen for dei som ønskjer det
Epedagog tilbyr hjelp til pålogging i SkoleArena