Vilje til visdom og vennskap

Foto: Rune Dale

Foreldre- og elevsamtalar

I veke 46 vert foreldre- og elevsamtalar ved skulen:

Måndag 13. november: 1STA
Onsdag 15. november: resten av klassane på Vg1 og Vg2

Vi viser elles til informasjon sendt som ranselpost.