Dale vidaregåande skule
Erik Lindblad snakkar om psykisk helse

Foto: Iren Løseth

Foredrag om psykisk helse

Eirik Lindblad snakka om ungdom og psykiske vanskar i samband med verdsdagen for psykisk helse. 

Eirik Lindblad var invitert til skulen for å snakke om psykiske plager blant ungdom. Han fortalde om korleis han sjølv i ungdomen sleit med tunge tankar og var mykje einsam. Bodskapen til Lindblad var at mange unge i dag har ei tung bør å bere, og at vi som medmenneske har ei plikt til å bry oss.

Lindblad snakka til alle elevane ved skulen, og elevane var høyrde godt etter.