Dale vidaregåande skule
Feiring av byggfag

Foto: Gro Fivelsdal

Feiring av ny linje

Byggfag er tilbake i Dale som programområde. 

Byggelevane fekk besøk av opplæringskontoret BYGGOPP som spanderte kake og inviterte til ei lita feiring for at bygglinja er tilbake ved Dale vgs. Etter fleire år med lite rekruttering til byggebransjen i området, lovar det no godt med nye byggelevar.