Vilje til visdom og vennskap_1024x683

Fagval for 1 STA og 2 STA

Går du i 1. eller 2. klasse på studiespesialisering, er det tid for å tenkje nøye over kva programfag du skal velje for kommande skuleår. Fristen for å levere inn fagvalskjema er 16/2.

 2 STA får ein rask repetisjon av reglane for val av programfag fredag f.k. i klassetimen. Endeleg fagvalskjema vert delt ut.

 

 Vanskeleg å bestemme seg?

- Du kan be om ein samtale med Rune eller Linda for å diskutere aktuelle løysingar.

- Du kan levere inn eit utkast og melde frå om endringar seinare, viss det trengst.

Lukke til med godt fagval!