Utsida av Dale vgs.

Foto: Dale vgs.

Endra skuledag

Dale vgs har endra rammene for skuledagen.

Frå hausten vert skuledagen ved Dale vgs litt endra og forlenga, noko ulikt frå klasse til klasse. Skulebussen går då kvar dag kl. 15.20.

Starttidspunkt om morgonen vert ikkje endra. Dei nye timeplanane finn du på heimesida seinast i slutten av juli.