Det nye elevrådet på Dale vgs.

Foto: Iren Løseth

Elevråd

Elevrådet ved Dale vgs 2018-19:


Leiar:                                                 Mari Dale Salbu


Nestleiar:                                         Nora Birkeland


Skrivar:                                            Frida Grane


Kasserar:                                          Martin Birkeland


Styremedlemar:                            Fredrik Jenssen, Helene Lutentun, Hedda Helle, Jakob Abdulkarim


Medl i Skuleutvalet:                     Helene Lutentun og Ingrid Herland


Medl i Folkehelsegruppa:           Adrianne Akse og Hedda Helle

Medl i LAMU:                                 Frida Grane og Fredrik Mikal Jenssen

 

OD

Elevrådet organiserer Operasjon Dagsverk kvar haust. Det vert valt eigen komité som tek seg av dette arbeidet.