Dale vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Elevkort

Elevkort

Elevkort vert bestilt til Vg1-elevane kvar haust, like etter skulefotograferinga. 

Britt Stenseth på kontoret handsamar bestilling og distribusjon. Dersom du mistar elevkortet kan ho hjelpe deg med å bestille eit nytt.

Kontakt

Sentralbord
57 63 70 00
postmottak.dalevgs@vlfk.no