Elevforsikring

Sogn og Fjordane fylkeskommune har teikna ei ulykkesforsikring som gjeld for elevar i vidaregående opplæring.

Forsikringa er via selskapet AIG og dekker ulykker i skuletida, i utplassering, på ekskursjon og skulereiser. Ved medisinsk invaliditet vert det dekka opp til 5 G. Ved død vert utgifter til gravferd opp til 1 G dekka. Ta kontakt med skuleleiinga dersom du har spørsmål.

Kontakt

Gro Fivelsdal
Rektor
gro.fivelsdal@vlfk.no
57 63 70 02
901 49 611