Nærbilete av svart tastatur med kvite bokstavar

Foto: Mikkel Rønne/Creative Commons

Elev-PC

Alle Vg1-elevar skal stille med berbar datamaskin frå fyrste skuledag.

Sogn og Fjordane fylkeskommune gjev stønad til kjøp av berbar PC gjennom våre ordningar, til elevar som startar i VG1. Informasjon om ordninga på sfj.no.