Dale vidaregåande skule/Elev og føresett/Eksamen/Eksamensplan

Eksamensplan

Alle elevar i vidaregåande opplæring skal ha ein eller fleire obligatoriske eksamenar, avhengig av programområde og nivå.

Lokalt gitt eksamen

Eksamensoversikt for lokalt gitt eksamen, Dale vidaregåande skule

  • Eksamensdato vert fastlagt av fylkeskommunen
  • Eksamensoppgåvene vert utarbeidde lokalt
  • Oppgåvene vert sensurerte lokalt

Utdanningsdirektoratet sine reglar for munnleg eksamen.

Sentralt gitt eksamen

Utdanningsdirektoratet sin eksamensplan for sentralt gitt eksamen våren 2019

  • Eksamensdato er fastlagt av Udir.
  • Eksamensoppgåvene er utarbeidde av Udir.
  • Oppgåvene har sentral sensur

Utdanningsdirektoratet (Udir) sine sider for gjennomføring av skriftleg eksamen.

Kontakt

Eksamenskontoret
Postboks 524
6803 Førde

eksamenskontoret@sfj.no