Dale vidaregåande skule
Elevar pakkar testutstyr.

Foro: Leikny Dale

Dugnad

Elevane i helsefagarbeiderklassen hjelper Fjaler kommune.

Det er viktig å vere med på å gjere situasjonen best mogelegog i  2HEAA pakkar ivrige jenter testutstyr for Fjaler kommune.

God innsats!