Dale vidaregåande skule/Om oss/Prosjekt og satsingar/Den kulturelle skulesekken

Den kulturelle skulesekken

"Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle skuleelever i Noreg får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skulesekken er eit samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet."

Du finn meir informasjon om satsinga på denkulturelleskolesekken.no.